Thursday, April 2, 2009
  1. "Makan cekak"merupakan peribahasa melayu Kedah membawa pergertian kesanggupan, keupayaan dan rasa tanggungjawab menjalankan tugas . Tegasnya Seni Silat Cekak adalah seni silat yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan diri.

  2. "Cekak" dalam bahasa Minangkabau maksud cekak adalah gaduh . Jadi Silat Cekak adalah Gilat Gaduh.Tetapi bukan tujuan utama Silat Cekak digunakan untuk bergaduh tetapi yang boleh digunakan untuk menjaga keselamatan diri didalam pergaduhan .

  3. "Secekak"bermaksud segenggam bermakna Silat Cekak mengajar yang segenggam bukannya segantang . Segenggam kepuyaan guru . Ini bermakna mata pelajaran Silat Cekak merupakan intisari mata pelajaran silat sahaja(segenggam). Bukannya cabang silat yang banyak (segantang).

  4. Cekak bererti Ringkas di dalam bahasa jawa . Silat Cekak ini mudah dipelajari melalui sistem pelajaran yang teratur dan ringkas . Tidak perlu mengelak kekiri dan kekanan hanya berdiri lurus ketika menunggu serangan . Bergerak didalam gerak yang satu .

  5. Cekak bereti Pegangan iaitu silat ini mempunyai pendirian , pegangan dan tujuannya yang sendiri .Mempelajari silat bukan untuk bermegah-megah , sombong , menceroboh , mengikut nafsu tetapi sebenarnya untuk menjaga diri , bangsa dan agama .